Ba chua kho

Giới thiệu

Ba chua kho

Chúng tôi xin cảm ơn quý khách thăm quan trang website: www.bachuakho.vn

Bà chúa kho,tên thật là Lý Kiều Oanh.Công chúa thứ 8 của vua Lý Thánh Tông. Hoàng hậu thượng Dương công chúa Lý Kiều Oanh có công tổ chức sản xuất,tích luỹ lương thực quốc gia trước trong và sau chiến thắng quân nguyên 1076.

Công lao của bà đã được triều đại phong kiến ghi nhận qua việc sắc phong đền thờ bà: Chủ Khố Linh Từ

Bà tạ thế ngày 12 tháng 01 năm đinh tỵ ( 1077 ). Hội đền bà chúa kho thôn cổ mễ,xã Vũ Ninh thànhphố Bắc Ninh ngày 12 tháng giêng hàng năm

 

 

 

Tin tức - Sự kiện